III Young Oyama’s Cup – KARATE PRZECIWKO NARKOTYKOM !!!!! Bydgoszcz – 27.10.2018 r.